TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ KHO LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM PIZZA DODO

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đầu tiên của Việt Nam mà Dodo Pizza, chuỗi cửa hàng bán Pizza nổi tiếng của Nga Dodo Pizza tại Thành phố Hồ Chí Minh do đội ngũ của công ty Yesen Dzhumanov đến từ Kyrgyzstan khai trương. Trước đây, Dzhumanov và các đối tác đã phát …

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ KHO LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM PIZZA DODO Xem Ngay và Luôn »