Máy Làm Đá Vảy Nước Biển Trên Tàu

Máy làm đá vảy S50W (5T/D)

Máy làm đá vảy trên tàu S50W (5T/D)

Máy làm đá vảy S50W (5T/D) Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng …

Máy làm đá vảy trên tàu S50W (5T/D) Xem Ngay và Luôn »

Máy làm đá vảy S375W (37.5T/D)

Máy làm đá vảy S375W (37.5T/D)

Máy làm đá vảy S375W (37.5T/D) Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng …

Máy làm đá vảy S375W (37.5T/D) Xem Ngay và Luôn »

Máy làm đá vảy S50W (5T/D)

Máy làm đá vảy S50W (5T/D)

Máy làm đá vảy S50W (5T/D) Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng …

Máy làm đá vảy S50W (5T/D) Xem Ngay và Luôn »

All in one
Scroll to Top