hệ thống lạnh trong công nghiệp hóa chất 23

Ứng dụng của hệ thống lạnh trong công nghiệp hóa chất

Trong công nghiệp hóa chất như hóa lỏng các chất khí là sản phẩm của công nghiệp hóa học như clo, amôniắc, cacbonnic, sunfuarơ, các loại chất đốt, các khí sinh học vv… Hóa lỏng và tách các chất khí từ không khí là một ngành công nghiệp hết sức quan trọng, có ý nghĩa …

Ứng dụng của hệ thống lạnh trong công nghiệp hóa chất Xem Ngay và Luôn »