máy điều hòa phòng server

Hệ Thống Điều Hòa Phòng Server

Máy chủ hay còn gọi là server thực ra chỉ là một CPU, nhưng với những chức năng và cấu hình, tính chất khác,lớn hơn CPU, dùng hệ điều hành riêng, nó dùng để làm trung tâm kết nối các máy tính trong một văn phòng, công ty, cơ quan lại với nhau… và nó là …

Hệ Thống Điều Hòa Phòng Server Xem Ngay và Luôn »