Chiller Làm Mát Nước Trong Dây Chuyền Sản Xuất Sữa

Chiller Làm Mát Nước Trong Dây Chuyền Sản Xuất Sữa

Chiller hay Chiller Làm Mát Nước là loại máy phát sinh ra nguồn lạnh để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm. Ở máy lạnh người ta luôn thấy 1 nguồn lạnh và 1 nguồn nóng hơn môi trường xung quanh dù chạy với nguyên lý nào. Thực ra máy lạnh cũng là máy bơm nhiệt. …

Chiller Làm Mát Nước Trong Dây Chuyền Sản Xuất Sữa Xem Ngay và Luôn »