Máy Làm Đá Cây
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  21
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá cây MB50

  Máy làm đá cây MB50

  Máy làm đá cây MB50 1.Miêu tả sơ lược –  Năng lực sản suất: 5000kg đá cây trong 24giờ. –  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg. –  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá. 2.Thông tin kỹ thuật cho khuôn đá cây   Xem...
  21
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá cây MB40 Nam Phú Thái

  Máy làm đá cây MB40

  1.Miêu tả sơ lược –  Năng lực sản suất: 4000kg đá cây trong 24giờ. –  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg. –  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá. 2.Thông tin kỹ thuật cho khuôn đá cây   Xem thêm Máy làm đá cây...
  20
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá cây MB50

  Máy làm đá cây MB30

  Máy làm đá cây MB30 1.Miêu tả sơ lược –  Năng lực sản suất: 3000kg đá cây trong 24giờ. –  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg. –  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá. 2.Thông tin kỹ thuật cho khuôn đá cây   Xem...
  20
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá cây MB40 Nam Phú Thái

  Máy làm đá cây MB20

  Máy làm đá cây MB20 1.Miêu tả sơ lược –  Năng lực sản suất: 2000kg đá cây trong 24giờ. –  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg. –  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá. 2.Thông tin kỹ thuật cho khuôn đá cây   Xem...
  20
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá cây MB40 Nam Phú Thái

  Máy làm đá cây MB10

  Máy làm đá cây MB10 1.Miêu tả sơ lược –  Năng lực sản suất: 1000kg đá cây trong 24giờ. –  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg. –  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá. 2.Thông tin kỹ thuật cho khuôn đá cây   Xem thêm Máy làm đá cây MB5...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]