Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

 

Tầm nhìn: Cùng phát triển trở thanh tập đoàn sản xuất và cung ứng tạo chuỗi giá trị, giảm nhân công, nâng cao giá thành chất lượng Việt.

Sứ mệnh: Công ty cổ phần công nghiệp lạnh Nam Phú Thái thành lập ra nhằm cung cấp các sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt, giúp cho người Việt Nam được giàu có, hạnh phúc hơn với nền nông nghiệp, đem lại sự giàu có cho các thành viên.

Phương châm hoạt động:

  • Hoạt đông luôn trên cơ sở  tôn trọng , nhất quán, công bằng
  • Phát  huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tích cực và khẩn trương
  • Phấn đấu tạo giá trị và niềm tin bền vững đến khách hàng.

Triết lý kinh doanh:

  •  Khách hàng là đối tượng tập trung để thay đổi sản phẩm, cách phục vụ
  •  Win-to-win: Khách hàng – Công ty- Người lao động.

Văn hóa doanh nghiệp, nguyên tắc tồn tại

  • Cầu thị, quyết đoán, dàm làm và chịu trách nhiệm
  • Chúng tôi hiểu rằng “ có một thứ mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng thiếu, đó là khách hàng”. Chính vì lẽ đó, chúng tôi luôn nỗ lực tối đa trong phục vụ khách hàng, trở thành đối tác tin cậy của khách hàng.

Trả lời

Scroll to Top