Máy Làm Đá Vảy
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F200W (20T/D)

  Máy làm đá vảy F200W (20T/D)

  Máy làm đá vảy F200W (20T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F100A(10T/D)

  Máy làm đá vảy F100A(10T/D)

  Máy làm đá F100A(10T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu. Điều...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F80A (8T/D)

  Máy làm đá vảy F80A (8T/D)

  Máy làm đá vảy F80A (8T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu c...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F60A (6T/D)

  Máy làm đá vảy F60A (6T/D)

  Máy làm đá vảy F60A (6T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu c...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F50A (5T/D)

  Máy làm đá vảy F50A (5T/D)

  Máy làm đá vảy F50A (5T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu c...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F30A (3T/D)

  Máy làm đá vảy F30A (3T/D)

  Máy làm đá vảy F30A (3T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu c...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F25A

  Máy làm đá vảy F25A (2.5T/D)

  Máy làm đá vảy F25A (2.5T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F20A (2T/D)

  Máy làm đá vảy F20A (2T/D)

  Máy làm đá vảy F20A (2T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu c...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F12A (1.2T/D)

  Máy làm đá vảy F12A (1.2T/D)

  Máy làm đá vảy F12A (1.2T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F050A (0.5T/D )

  Máy làm đá vảy F050A (0.5T/D )

  Máy làm đá vảy F050A (0.5T/D ) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với y...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]