Điều kiện làm việc bình thường của hệ thống lạnh

Kho cấp đông

Một hệ thống máy lạnh được coi là làm việc bình thường thì phải đáp ứng các điều kiện chủ yếu sau đây:

– Đảm bảo trị số cho phép của nhiệt độ và độ ẩm trong các phòng lạnh và các đối tượng làm lạnh khác theo yêu cầu

– Các thiết bị trong hệ thống phải đảm bảo các chỉ tiêu và chế độ làm việc ổn định cụ thể

+ Thiết bị bay hơi: Nhiệt độ bay hơi thấp hơn nhiệt độ nước muối từ 3 – 5K. Nhiệt độ trong phòng lạnh cao hơn nhiệt độ nước muối 8 – 10K.

+ Thiết bị ngưng tụ: Nhiệt độ ngưng tụ lớn hơn nhiệt độ nước ra khoảng 4 – 8K hoặc cao hơn nhiệt độ không khí 8 – 12 K. Khi đi qua bình ngưng, nước nóng lên khoảng 5 – 7K. Áp suất ngưng tụ và áp suất trong thiết bị bay hơi không chênh nhau quá 12 bar.

+ Máy nén: Với máy nén 1 cấp tỷ số nén lớn nhất là 9. Nhiệt độ đầu hút máy nén một cấp cao hơn nhiệt độ bay hơi 5-8K. Máy nén hai cấp, nhiệt độ hút của xi lanh cao áp cao hơn nhiệt độ sôi 5 – 10K. Nhiệt độ đầu hút xi lanh cao áp cao hơn nhiệt độ sôi ở áp suất trung gian khoảng 5K. Với hệ thống máy lạnh Amoniac, nhiệt độ đầu đẩy máy nén một cấp duy trì sự phụ thuộc nhiệt độ sôi và nhiệt độ ngưng tụ nhưng không cao quá 145ᵒC. Với máy nén hai cấp, đầu đẩy của xi lanh hạ áp thay đổi trong khoảng 60 – 80ᵒC, còn của xi lanh cao áp phụ thuộc nhiệt độ sôi trong bình trung gian và nhiệt độ ngưng tụ, nhưng không cao quá 115ᵒC. Áp suất dầu được duy trì lớn hơn áp suất hút từ 1,5 – 2 bar. Nhiệt độ dầu trong hệ thống bôi trơn không lớn hơn 60ᵒC. Nhiệt độ nước ra khỏi áo nước làm mát máy nén không cao hơn 45ᵒC, còn nhiệt độ vỏ máy không vượt quá 50ᵒC.

– Trong các phòng máy, phòng thiết bị, các phòng lạnh, các đường dẫn nước, cửa thoát các van xả, van an toàn trong hệ thống ammoniac phải đảm bảo không có môi chất

– Máy nén, hệ thống thiết bị và các dụng cụ kiểm tra đo lường tự động, điều chỉnh… làm việc bình thường.

– Các đồng hồ đo kiểm chỉ ổn định ở trị số cho phép (Kim áp chế không dao động nhiều)

– Dầu tuần hoàn bình thường trong hệ thống. Mức dầu trong máy nén và trong các thiết bị ở phạm vi cho phép.

0934 477 786
Scroll to Top