Thông báo nghỉ mát hè 2013

nghỉ mát hè 2013

NAM PHÚ THÁI .,JSC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số…../TB/12/VP oo0oo
THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đại lý, Quý nhà phân phối trên toàn Quốc

– Quý đối tác Nhân dịp hè năm 2013 và cảm ơn sự đóng góp công sức, tâm huyết của toàn thể CBCNV CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI, ban giám đốc quyết định tổ chức nghỉ mát hè năm 2013, cụ thể như sau:
1. Địa điểm nghỉ mát: Đà Nẵng – Hội An.
2. Đối tượng: Toàn thể CBCNV Công ty CP CN NAM PHÚ THÁI
3. Chế độ: Công ty hỗ trợ 100% chi phí đi nghỉ mát (đi lại, ăn, ở, vui chơi…) đối với nhân viên có thời gian công tác >6 tháng, Còn lại sẽ đc hỗ trợ 50%
4. Thời gian: Từ ngày 13/6/2013 đến ngày 17/6/2013 (04 ngày)
Vì vậy, Ban giám đốc xin thông báo tới toàn thể CBCNV công ty, Quý khách hàng, Quý đại lý, nhà phân phối và các đối tác biết để chủ động trong việc giao dịch. Trong thời gian đi nghỉ mát, công ty sẽ tạm ngưng việc giao dịch từ ngày 13/6/2013 đến ngày 17/6/2013.
Bắt đầu từ ngày 17/6/2013 mọi công việc triển khai bình thường.
Vậy chúng tôi xin thông báo tới toàn thể Quý khách hàng, Quý đại lý, nhà phân phối cùng các đối tác biết để chủ động sắp xếp trong việc đặt hàng và các giao dịch khác. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng, Quý đại lý, nhà phân phối và các đối tác.
Trong thời gian nghỉ mát, các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, Quý đại lý, nhà phân phối xin vui lòng liên hệ qua số hotline: Mr.Thương – 09344 777 86, email: duynh@namphuthai.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI

0934 477 786
Scroll to Top