Các mẫu máy làm đá cây được cung câp bởi Nam Phú Thái

Máy làm đá cây

Máy làm đá cây MB50

1.Miêu tả sơ lược
–  Năng lực sản suất: 5000kg đá cây trong 24giờ.
–  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg.
–  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá.

Máy làm đá cây MB40

1.Miêu tả sơ lược
–  Năng lực sản suất: 4000kg đá cây trong 24giờ.
–  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg.
–  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá.

Máy làm đá cây MB30

1.Miêu tả sơ lược
–  Năng lực sản suất: 3000kg đá cây trong 24giờ.
–  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg.
–  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá.

Máy làm đá cây MB20

1.Miêu tả sơ lược
–  Năng lực sản suất: 2000kg đá cây trong 24giờ.
–  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg,15kg, 20kg, 25kg,30kg,50kg.
–  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá.

Máy làm đá cây MB10

1.Miêu tả sơ lược
–  Năng lực sản suất: 1000kg đá cây trong 24giờ.
–  Kích cỡ đá cây :5kg, 10kg.
–  Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá.

0934 477 786
Scroll to Top