/> Máy Làm Đá Tấm
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  09
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P10A (1T/D)

  Cấu tạo máy làm đá tấm

  Thường loại đá mà chúng ta thấy phổ biến nhất là đá dạng đá viên dạng ống, còn dáng tấm thì ít khi thấy, Nam Phú Thái cung cấp tới các bạn máy làm đá tấm và hình dáng đá lạnh dạng tấm trông như thế nào. Máy làm đá dạng tấm cấu tạo và công năng Máy làm đá dạng tấm sử dụng kỹ thuật...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P250W (25T/D)

  Máy làm đá tấm P250W (25T/D)

  Máy làm đá tấm P250W (25T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P200W (20T/D)

  Máy làm đá tấm P200W (20T/D)

  Máy làm đá tấm P200W (20T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P150W (15T/D)

  Máy làm đá tấm P150W (15T/D)

  Máy làm đá tấm P150W (15T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P100W (10T/D)

  Máy làm đá tấm P100W (10T/D)

  Máy làm đá tấm P100W (10T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P80W (8T/D)

  Máy làm đá tấm P80W (8T/D)

  Máy làm đá tấm P80W (8T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P30A (3T/D)

  Máy làm đá tấm P30A (3T/D)

  Máy làm đá tấm P30A (3T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P10A (5T/D)

  Máy làm đá tấm P10A (5T/D)

  Máy làm đá tấm P10A (5T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá tấm P10A (1T/D)

  Máy làm đá tấm P10A (1T/D)

  Máy làm đá tấm P10A (1T/D) Đặc điểm sản phẩm: Cấu tạo từ thép không gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Độ dày đá 3-20mm có thể điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Hiệu quả làm lạnh cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết bị bay hơi là kiểu thiết kế mở, rất dễ l...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]