/> Kho Lạnh Bảo Quản Dược Phẩm
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  27
  THáNG 7
  2015
  hệ thống lạnh trong công nghiệp hóa chất 23

  Ứng dụng của hệ thống lạnh trong công nghiệp hóa chất

  Trong công nghiệp hóa chất như hóa lỏng các chất khí là sản phẩm của công nghiệp hóa học như clo, amôniắc, cacbonnic, sunfuarơ, các loại chất đốt, các khí sinh học vv… Hóa lỏng và tách các chất khí từ không khí là một ngành công nghiệp hết sức quan trọng, có ý nghĩa vô cùng...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]