Tầm Nhìn & Sứ Mệnh
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786

  Tầm nhìn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH NAM PHÚ THÁI

  • Trở thành Cty phát triển ngành Lạnh Công Nghiệp hàng đầu Việt Nam
  • Khẳng định sản phẩm lạnh công nghiệp của Việt Nam trên thị trường quốc tế

  Sứ mệnh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH NAM PHÚ THÁI

  • Tạo ra những sản phẩm lạnh công nghiệp phục vụ lợi ích người Việt, khẳng định trên thị trường quốc tế
  • Phát triển sản phẩm lạnh để cùng đưa sản phẩm nông sản của Việt Nam bay xa
  • Tạo những môi trường làm việc chuyên nghiệp;
  • Mang lại giá trị cao cho các công trình;
  • Chăm sóc đời sống  nhân viên;
  • Đóng góp tích cực cho cộng đồng
  • Không ngừng phát triển doanh nghiệp

  Phương châm hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH NAM PHÚ THÁI

  Hoạt đông luôn trên cơ sở  tôn trọng , nhất quán, công bằng;

  • Phát  huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tích cực và khẩn trương;
  • Phấn đấu tạo giá trị và niềm tin bền vững đến khách hàng
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]