sản phẩm

Hợp tác phát triển công nghệ

Tiếp nhận, hợp tác phát triển với công nghệ Nhật tại thị trường Việt Nam

Tiếp nhận, hợp tác phát triển với người nhật tại thị trường Việt Nam Trong năm 2015, việc phát triển về bảo quản nông sản sau thu hoạch được mở rộng trên khắp cả nước. Sau một khoảng thời gian kho lạnh bảo quản đã được lan tỏa sang các nước như nhật bản. Nhờ …

Tiếp nhận, hợp tác phát triển với công nghệ Nhật tại thị trường Việt Nam Xem Ngay và Luôn »

0934 477 786
Scroll to Top