Máy Làm Đá Viên
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  21
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá CV5000 1

  Máy làm đá viên CV5000

  Máy làm đá viên CV5000 1. Sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 5000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên. 2. Thông tin cơ bản Kích thước viên Trọng lượng đá viên (cho mỗi mẻ...
  21
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá CV4000 2

  Máy làm đá viên CV4000

  Máy làm đá viên CV4000 1. Sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 4000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên. 2. Thông tin cơ bản 3. Thông số kĩ thuật của máy làm đá viên CV4000...
  21
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá CV4000 2

  Máy làm đá viên CV3000

  Máy làm đá viên CV3000 1. Sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 3000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hình dạng đá viên: loại hình vuông, minh bạch, tinh thể và vệ sinh; d. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạ...
  21
  THáNG 5
  2015
  Máy làm đá CV 2000 chính hãng tại Hà Nội

  Máy làm đá viên CV2000

  Máy làm đá viên CV2000 1. Sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 2000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên. 2. Thông tin cơ bản 3. Thông số kĩ thuật của máy làm đá viên CV2000...
  21
  THáNG 5
  2015
  Máy đá viên CV1000 2

  Máy làm đá viên CV1000

  Máy làm đá viên CV1000 1. Sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 1000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên. 2. Thông tin cơ bản 3. Thông số kĩ thuật của máy làm đá viên CV1000...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]