Máy Làm Đá Vảy
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP15 (15 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP15 (15 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP15 (15 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP10 (10 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP10 (10 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP10 (10 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy tre SFM10W(1T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM10W(1T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM10W(1T/D) Đặc điểm Ứng dụng nhiệt độ thấp liên tục làm đá, nhiệt độ đóng băng có thể đạt đến -10 ℃. Đá vảy thành phẩm có mức độ siêu lạnh, khô, độ dày đạt đến 2,5 mm Thiết kế tối ưu hệ thống làm lạnh, vận hành ổn định và tỷ lệ hỏng hóc thấp Sử dụng môi...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên tàu SFM16W(1.6T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM16W(1.6T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM16W(1.6T/D) Đặc điểm Ứng dụng nhiệt độ thấp liên tục làm đá, nhiệt độ đóng băng có thể đạt đến -10 ℃. Đá vảy thành phẩm có mức độ siêu lạnh, khô, độ dày đạt đến 2,5 mm Thiết kế tối ưu hệ thống làm lạnh, vận hành ổn định và tỷ lệ hỏng hóc thấp Sử dụn...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên tàu SFM30W(3T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM30W(3T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM30W(3T/D) Đặc điểm Ứng dụng nhiệt độ thấp liên tục làm đá, nhiệt độ đóng băng có thể đạt đến -10 ℃. Đá vảy thành phẩm có mức độ siêu lạnh, khô, độ dày đạt đến 2,5 mm Thiết kế tối ưu hệ thống làm lạnh, vận hành ổn định và tỷ lệ hỏng hóc thấp Sử dụng môi...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên tàu SFM50W(5T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM50W(5T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu SFM50W(5T/D) Đặc điểm Ứng dụng nhiệt độ thấp liên tục làm đá, nhiệt độ đóng băng có thể đạt đến -10 ℃. Đá vảy thành phẩm có mức độ siêu lạnh, khô, độ dày đạt đến 2,5 mm Thiết kế tối ưu hệ thống làm lạnh, vận hành ổn định và tỷ lệ hỏng hóc thấp Sử dụng môi...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F600W (60T/D)

  Máy làm đá vảy F600W (60T/D)

  Máy làm đá vảy F600W (60T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F400W (40T/D)

  Máy làm đá vảy F400W (40T/D)

  Máy làm đá vảy F400W (40T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F300W (30T/D)

  Máy làm đá vảy F300W (30T/D)

  Máy làm đá vảy F300W (30T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy F250W (25T/D)

  Máy làm đá vảy F250W (25T/D)

  Máy làm đá vảy F250W (25T/D) Đặc điểm sản phẩm Thiết bị bay hơi có tiêu chuẩn cao, độ bền, an toàn. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng. Đá thành phẩm chất lượng, băng đá vảy khô, đồng đều về độ dày, kích thước. Cho ra công suất đúng với yêu cầu...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]