/> Máy Làm Đá Vảy Nước Biển Trên Tàu
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy S50W (5T/D)

  Máy làm đá vảy trên tàu S50W (5T/D)

  Máy làm đá vảy S50W (5T/D) Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng cho hầu hết các vùng biển, nồng độ nước muối...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy S375W (37.5T/D)

  Máy làm đá vảy S375W (37.5T/D)

  Máy làm đá vảy S375W (37.5T/D) Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng cho hầu hết các vùng biển, nồng độ nước...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy S50W (5T/D)

  Máy làm đá vảy S50W (5T/D)

  Máy làm đá vảy S50W (5T/D) Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng cho hầu hết các vùng biển, nồng độ nước muối...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy 10T/D

  Máy làm đá vảy 10T/D

  Máy làm đá vảy 10T/D Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng cho hầu hết các vùng biển, nồng độ nước muối 0,25%...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy 35T/D

  Máy làm đá vảy 35T/D

  Máy làm đá vảy 35T/D Đặc điểm: Máy làm đá dễ điều chỉnh, sạch sẽ, dễ bảo trì. Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn của bình áp lực, an toàn và đáng tin cậy để sử dụng. Bề mặt bay hơi lớn hơn, đủ lượng nước đá yêu cầu. Áp dụng cho hầu hết các vùng biển, nồng độ nước muối 0,25%...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]